Blog & News

บทความ-ข่าวสาร จาก Best IDC.

LimeSurvey คือ แอปพลิเคชันเครื่องมือแบบสำรวจข้อมูลออนไลน์ แบบโอเพนซอร์ส ที่เขียนขึ้นจาก ภาษา PHP  LimeSurvey เดิมชื่อ PHPSurveyor
LimeSurvey ช่วยให้คุณพัฒนา , เผยแพร่และเก็บรวบรวมการตอบสนองในการสำรวจ LimeSurvey มีหลากหลายประเภทคำถามในตัวและมีตัวเลือกที่หลากหลาย
การสำรวจของคุณอาจรวมถึงการแบ่งแยกรูปแบบและการออกแบบที่คุณต้องการ(โดยใช้ระบบเทมเพลต) และสามารถให้ผลการสำรวจทางสถิติเบื้องต้นได้ 
การสำรวจอาจเป็นข้อมูลสาธารณะหรือสามารถควบคุมได้อย่างเข้มงวดโดยการใช้โทเค็น เพียงครั้งเดียว สำหรับผู้เข้าร่วมการสำรวจแต่ละราย
สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดดูได้ที่เป็นรายการคุณลักษณะ

LimeSurvey คืออะไร ?

LimeSurvey คือ แอปพลิเคชันเครื่องมือแบบสำรวจข้อมูลออนไลน์ แบบโอเพนซอร์ส ที่เขียนขึ้นจาก ภาษา PHP  LimeSurvey เดิมชื่อ PHPSurveyor
LimeSurvey ช่วยให้คุณพัฒนา , เผยแพร่และเก็บรวบรวมการตอบสนองในการสำรวจ LimeSurvey มีหลากหลายประเภทคำถามในตัวและมีตัวเลือกที่หลากหลาย
การสำรวจของคุณอาจรวมถึงการแบ่งแยกรูปแบบและการออกแบบที่คุณต้องการ(โดยใช้ระบบเทมเพลต) และสามารถให้ผลการสำรวจทางสถิติเบื้องต้นได้ 
การสำรวจอาจเป็นข้อมูลสาธารณะหรือสามารถควบคุมได้อย่างเข้มงวดโดยการใช้โทเค็น "เพียงครั้งเดียว" สำหรับผู้เข้าร่วมการสำรวจแต่ละราย
สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดดูได้ที่เป็นรายการคุณลักษณะ.

LimeSurvey คืออะไรติดต่อสอบสถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ หรือขอใบเสนอราคา
Line : @bestinternet
โทร : 024090077 02-1079059
mail : support@bestinternet.co.th
บริษัท เบสอินเทอร์เน็ตเซอร์วิสโซลูชั่น จำกัด
เลขที่ 7/182 ถ.พหลโยธิน ซอย 24 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900


Line QR Code