Google GSuite ใช้ฟรี 30วัน ราคา 1500
Google GSuite

เหนือกว่าใครแน่นอน เพราะเรามีให้คุณทดลองใช้งาน ฟรี 30วัน เพื่อให้คุณได้เพลิดเพลินกับประสิทธิภาพของ G Suite อย่างเต็มที่.
รายละเอียดเพิ่มเติม >> bestidc.net by BEST INTERNET

รายปี เริ่มต้นที่ 1500THB./Account
เพิ่มเพื่อน


Blog & News by BEST INTERNET

บทความ-ข่าวสาร จาก Best IDC.

DNS Records (Domain Name System Records) คือ ลำดับชั้นของระบบการตั้งชื่อการกระจายอำนาจสำหรับคอมพิวเตอร์บริการหรือแหล่งข้อมูลอื่น ๆ ที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตหรือเครือข่ายส่วนตัว เชื่อมโยงข้อมูลต่างๆด้วยชื่อโดเมนที่กำหนดให้กับแต่ละหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ ส่วนใหญ่จะแปลชื่อโดเมนที่จดจำได้ง่ายขึ้นไปยังที่อยู่ IP ที่เป็นตัวเลขซึ่งจำเป็นสำหรับการค้นหาและระบุบริการและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่มีโปรโตคอลเครือข่ายอยู่ โดยการให้บริการไดเรกทอรีแบบกระจายทั่วโลกระบบ Domain Name System เป็นองค์ประกอบสำคัญของการทำงานของอินเทอร์เน็ตตั้งแต่ปี 1985
A Record
ระเบียน (ระเบียนที่อยู่) ชี้โดเมนหรือโดเมนย่อยให้เป็นที่อยู่ IPv4 ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้มันสำหรับ bestinternet.co.th และชี้ไปที่ IP : 122.155.3.77 เมื่อมีคนมาเข้าเว็บ bestinternet.co.th ก็จะชี้เข้ามายัง Server IP: 122.155.3.77 ทันที

AAAA Record
ส่งกลับค่าที่อยู่IPv6 128 บิตโดยทั่วไปใช้เพื่อแม็พ Hostname กับที่อยู่ IP ของโฮสต์

CNAME record
A Canonical Name record (ชื่อย่อ : CNAME ) เป็นชนิดของระเบียนทรัพยากรในระบบชื่อโดเมน (DNS) ซึ่งแผนที่ชื่อโดเมนหนึ่งไปยังอีกที่เรียกว่าชื่อบัญญัติ
ซึ่งสามารถพิสูจน์ได้ว่าสะดวกเมื่อใช้บริการหลายประเภท (เช่นเซิร์ฟเวอร์ FTP และเว็บเซิร์ฟเวอร์แต่ละเครื่องที่ทำงานบนพอร์ตต่างๆ) จากที่อยู่ IP เดียว หนึ่งสามารถยกตัวอย่างเช่นftp.example.comและwww.example.comลงในรายการ DNS สำหรับexample.comซึ่งจะมีระเบียน Aซึ่งชี้ไปยังที่อยู่ IP แล้วถ้าอยู่ IP เคยเปลี่ยนแปลงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นที่มีการบันทึกการเปลี่ยนแปลงในสถานที่หนึ่งที่อยู่ในเครือข่าย: ใน DNS ระเบียนสำหรับexample.com
ระเบียน CNAME ต้องชี้ไปที่ชื่อโดเมนอื่นเสมอโดยไม่ต้องไปยังที่อยู่ IP โดยตรง

MX record
MX record (mail exchanger record) คือ ชนิดของการรับรองและยืนยันระเบียนทรัพยากรในระบบชื่อโดเมนที่ระบุเซิร์ฟเวอร์อีเมลรับผิดชอบสำหรับการรับอีเมลข้อความในนามของโดเมนของผู้รับและคุ้มค่าการตั้งค่าที่ใช้ในการจัดลำดับความสำคัญการจัดส่งจดหมายถ้าหลาย mail server มีอยู่ ชุดระเบียน MX ของชื่อโดเมนกำหนดวิธีที่ควรกำหนดเส้นทางอีเมลด้วยSimple Mail Transfer Protocol (SMTP)

PTR
ชี้ไปที่ชื่อตามรูปแบบบัญญัติ ซึ่งแตกต่างจาก CNAME การประมวลผล DNS จะหยุดลงและระบบจะส่งคืนเฉพาะชื่อ การใช้งานที่พบมากที่สุดคือการใช้ lookups DNS แบบย้อนกลับ แต่การใช้งานอื่น ๆ รวมถึงสิ่งต่างๆเช่น DNS-SD

TXT record
TXT record (short for text record) คือ ชนิดของระเบียนทรัพยากรในระบบชื่อโดเมน (DNS) มาใช้เพื่อให้ความสามารถในการเชื่อมโยงข้อความโดยพลการโฮสต์หรือชื่ออื่น ๆ เช่นข้อมูลการอ่านของมนุษย์เกี่ยวกับเซิร์ฟเวอร์เครือข่าย ศูนย์ข้อมูลหรือข้อมูลทางบัญชีอื่น ๆ

NS Record
NS (Nameserver Record) ชี้ DNS ไปยัง NameServer ที่ได้กำหนดไว้ 

DNS Records (Domain Name System Records) คืออะไร

DNS Records (Domain Name System Records) คือ ลำดับชั้นของระบบการตั้งชื่อการกระจายอำนาจสำหรับคอมพิวเตอร์บริการหรือแหล่งข้อมูลอื่น ๆ ที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตหรือเครือข่ายส่วนตัว เชื่อมโยงข้อมูลต่างๆด้วยชื่อโดเมนที่กำหนดให้กับแต่ละหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ ส่วนใหญ่จะแปลชื่อโดเมนที่จดจำได้ง่ายขึ้นไปยังที่อยู่ IP ที่เป็นตัวเลขซึ่งจำเป็นสำหรับการค้นหาและระบุบริการและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่มีโปรโตคอลเครือข่ายอยู่ โดยการให้บริการไดเรกทอรีแบบกระจายทั่วโลกระบบ Domain Name System เป็นองค์ประกอบสำคัญของการทำงานของอินเทอร์เน็ตตั้งแต่ปี 1985
A Record
ระเบียน (ระเบียนที่อยู่) ชี้โดเมนหรือโดเมนย่อยให้เป็นที่อยู่ IPv4 ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้มันสำหรับ bestinternet.co.th และชี้ไปที่ IP : 122.155.3.77 เมื่อมีคนมาเข้าเว็บ bestinternet.co.th ก็จะชี้เข้ามายัง Server IP: 122.155.3.77 ทันที

AAAA Record
ส่งกลับค่าที่อยู่IPv6 128 บิตโดยทั่วไปใช้เพื่อแม็พ Hostname กับที่อยู่ IP ของโฮสต์

CNAME record
A Canonical Name record (ชื่อย่อ : CNAME ) เป็นชนิดของระเบียนทรัพยากรในระบบชื่อโดเมน (DNS) ซึ่งแผนที่ชื่อโดเมนหนึ่งไปยังอีกที่เรียกว่าชื่อบัญญัติ
ซึ่งสามารถพิสูจน์ได้ว่าสะดวกเมื่อใช้บริการหลายประเภท (เช่นเซิร์ฟเวอร์ FTP และเว็บเซิร์ฟเวอร์แต่ละเครื่องที่ทำงานบนพอร์ตต่างๆ) จากที่อยู่ IP เดียว หนึ่งสามารถยกตัวอย่างเช่นftp.example.comและwww.example.comลงในรายการ DNS สำหรับexample.comซึ่งจะมีระเบียน Aซึ่งชี้ไปยังที่อยู่ IP แล้วถ้าอยู่ IP เคยเปลี่ยนแปลงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นที่มีการบันทึกการเปลี่ยนแปลงในสถานที่หนึ่งที่อยู่ในเครือข่าย: ใน DNS ระเบียนสำหรับexample.com
ระเบียน CNAME ต้องชี้ไปที่ชื่อโดเมนอื่นเสมอโดยไม่ต้องไปยังที่อยู่ IP โดยตรง

MX record
MX record (mail exchanger record) คือ ชนิดของการรับรองและยืนยันระเบียนทรัพยากรในระบบชื่อโดเมนที่ระบุเซิร์ฟเวอร์อีเมลรับผิดชอบสำหรับการรับอีเมลข้อความในนามของโดเมนของผู้รับและคุ้มค่าการตั้งค่าที่ใช้ในการจัดลำดับความสำคัญการจัดส่งจดหมายถ้าหลาย mail server มีอยู่ ชุดระเบียน MX ของชื่อโดเมนกำหนดวิธีที่ควรกำหนดเส้นทางอีเมลด้วยSimple Mail Transfer Protocol (SMTP)

PTR
ชี้ไปที่ชื่อตามรูปแบบบัญญัติ ซึ่งแตกต่างจาก CNAME การประมวลผล DNS จะหยุดลงและระบบจะส่งคืนเฉพาะชื่อ การใช้งานที่พบมากที่สุดคือการใช้ lookups DNS แบบย้อนกลับ แต่การใช้งานอื่น ๆ รวมถึงสิ่งต่างๆเช่น DNS-SD

TXT record
TXT record (short for text record) คือ ชนิดของระเบียนทรัพยากรในระบบชื่อโดเมน (DNS) มาใช้เพื่อให้ความสามารถในการเชื่อมโยงข้อความโดยพลการโฮสต์หรือชื่ออื่น ๆ เช่นข้อมูลการอ่านของมนุษย์เกี่ยวกับเซิร์ฟเวอร์เครือข่าย ศูนย์ข้อมูลหรือข้อมูลทางบัญชีอื่น ๆ

NS Record
NS (Nameserver Record) ชี้ DNS ไปยัง NameServer ที่ได้กำหนดไว้ ติดต่อสอบสถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ หรือขอใบเสนอราคา
Line : @bestinternet
โทร : 024090077 02-1079059
mail : support@bestinternet.co.th
บริษัท เบสอินเทอร์เน็ตเซอร์วิสโซลูชั่น จำกัด
เลขที่ 7/182 ถ.พหลโยธิน ซอย 24 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900


Line QR Code