คำถามที่พบบ่อย จาก Best Internet

Best Internet Service Solution Co., Ltd.

Best Internet Service Solution Co., Ltd


ตอบคำถามเกี่ยวกับบริการ

ทำไม RAM ใน Linux หายไปไหนหมด เหลือฟรีอยู่แค่ไม่กี่ Megabyte เอง

โดยเทคนิคของ linux จะเป็นแบบนี้ครับ
เมื่อ linux มีการใช้งาน ram ไป โปรแกรมนั้นจะทำการจอง ram ที่ใช้ไปแล้วเก็บไว้ใน cahce เพื่อความรวดเร็วในการเรียกใช้งานครั้งหน้า มีเท่าไหร่ เมื่อถูกใช้ไปแล้วจะไม่มีการคืน ram จนกว่า process นั้นจะตายไป หรือว่ามี process อื่นต้องการใช้ ram แล้ว ram ไม่พอ process ที่ทำการจอง ram ไว้ถึงจะทำการคืน ram ออกมาให้ระบบครับ

การดู free ram ใน linux นั้น ต้องดูที่ free ram และ cache ร่วมกันครับ


อยู่ระหว่างทดสอบ FB : Plugin


ข้อตกลงการตอบคำถาม
- ในการชำระเงินกับผู้ให้บริการนั้น ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านเครื่องเอทีเอ็ม, การชำระด้วยบัตรเครดิต หรือการนำฝากผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร ผู้ให้บริการ จะถือว่าการชำระเงินนั้นเสร็จสมบูรณ์เมื่อ การตรวจสอบการชำระเงินเรียบร้อยแล้วและหาก ชำระด้วยเช็คเงินสด จะถือว่าการชำระเงินนั้นเสร็จสมบูรณ์เมื่อเมื่อเช็ดถูกขึ้นเงินเรียบร้อยแล้ว