คำถามที่พบบ่อย จาก Best Internet

Best Internet Service Solution Co., Ltd.

Best Internet Service Solution Co., Ltd


ตอบคำถามเกี่ยวกับบริการ

จะ check ได้อย่างไรว่า IP เราติด SPAM List

สำหรับลูกค้า Co-Location, Dedicated, VPS เมื่อเราส่ง Email ออกไปแล้วมี Email ตีกลับประมาณว่า IP เครื่อง server ของเรา ถูกจัดอยู่ในรายชื่อกลุ่ม SPAM
วิธีการ Check ก็ไม่ยากครับ สามารถตรวจสอบเบื้องต้นได้ที่ http://www.dnsbl.info/
โดยใส่ IP ของ server เราแล้วกด check ได้เลยครับ ระบบจะแสดงผลการตรวจ SPAM list จากที่ต่างๆ รวมๆแล้วประมาณ 80 กว่าแห่ง
ถ้าคุณติดอยู่ใน SPAM list ไหน สามารถดูวิธีการขอปลด list ได้โดยการ click ที่ชื่อ SPAM list นั้นๆ จะมีหน้าบอกรายละเอียดแจ้งให้ทราบครับ


อยู่ระหว่างทดสอบ FB : Plugin


ข้อตกลงการตอบคำถาม
- ในการชำระเงินกับผู้ให้บริการนั้น ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านเครื่องเอทีเอ็ม, การชำระด้วยบัตรเครดิต หรือการนำฝากผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร ผู้ให้บริการ จะถือว่าการชำระเงินนั้นเสร็จสมบูรณ์เมื่อ การตรวจสอบการชำระเงินเรียบร้อยแล้วและหาก ชำระด้วยเช็คเงินสด จะถือว่าการชำระเงินนั้นเสร็จสมบูรณ์เมื่อเมื่อเช็ดถูกขึ้นเงินเรียบร้อยแล้ว