คำถามที่พบบ่อย จาก Best Internet

Best Internet Service Solution Co., Ltd.

Best Internet Service Solution Co., Ltd


ตอบคำถามเกี่ยวกับบริการ

Status: clientHold เกิดจากอะไร แล้วแก้ไขได้อย่างไร

Status: clientHold คือโดเมนโดนระงับการใช้งาน (ไม่ใช่ที่ Host)

อาจเกิดได้จากหลายสาเหตุ ดังต่อไปนี้ครับ
- บัตรเครดิตที่ใช้ชำระเงิน ถูกระงับการจ่ายเงิน
- บัญชี paypal ที่จ่ายเงินไป มีปัญหา
- โดเมนถูกแจ้ง SPAM, Abuses จาก ICANN
ปัญหาข้อ1,2 จะไม่เกิดขึ้น ถ้าจดโดเมนกับคนไทยครับ.
วิธีแก้ต้องติดต่อสอบถามกับเจ้าหน้าที่ support ของโดเมนที่คุณจดทะเบียนดูว่าเกิดจากสาเหตุไหนครับ


อยู่ระหว่างทดสอบ FB : Plugin


ข้อตกลงการตอบคำถาม
- ในการชำระเงินกับผู้ให้บริการนั้น ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านเครื่องเอทีเอ็ม, การชำระด้วยบัตรเครดิต หรือการนำฝากผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร ผู้ให้บริการ จะถือว่าการชำระเงินนั้นเสร็จสมบูรณ์เมื่อ การตรวจสอบการชำระเงินเรียบร้อยแล้วและหาก ชำระด้วยเช็คเงินสด จะถือว่าการชำระเงินนั้นเสร็จสมบูรณ์เมื่อเมื่อเช็ดถูกขึ้นเงินเรียบร้อยแล้ว