คำถามที่พบบ่อย จาก Best Internet

Best Internet Service Solution Co., Ltd.

Best Internet Service Solution Co., Ltd


ตอบคำถามเกี่ยวกับบริการ

ต้องการนำพื้นที่ที่เหลือจากการใช้บริการของทาง ThaihostNow.com ไปให้เช่าต่อได้หรือไม่ ?

ทางเราไม่อนุญาตให้ท่านนำพื้นที่ไปให้บริการเช่าต่อ หากทางทางเราตรวจพบ ท่านจะถูกตัดออกจากการใช้บริการของเราทันที หากท่านต้องการหารายได้จากการเช่าพื้นที่ทำเว็บไซต์ ทางทางเราขอแนะนำบริการ Reseller แทน


อยู่ระหว่างทดสอบ FB : Plugin


ข้อตกลงการตอบคำถาม
- ในการชำระเงินกับผู้ให้บริการนั้น ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านเครื่องเอทีเอ็ม, การชำระด้วยบัตรเครดิต หรือการนำฝากผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร ผู้ให้บริการ จะถือว่าการชำระเงินนั้นเสร็จสมบูรณ์เมื่อ การตรวจสอบการชำระเงินเรียบร้อยแล้วและหาก ชำระด้วยเช็คเงินสด จะถือว่าการชำระเงินนั้นเสร็จสมบูรณ์เมื่อเมื่อเช็ดถูกขึ้นเงินเรียบร้อยแล้ว