คำถามที่พบบ่อย จาก Best Internet

Best Internet Service Solution Co., Ltd.

Best Internet Service Solution Co., Ltd


ตอบคำถามเกี่ยวกับบริการ

จะมีการเข้าไปตรวจสอบการทำเว็บไซต์หรือไม ?

ทางเราไม่มีนโยบายที่จะเข้าไปตรวจสอบไฟล์งานของผู้ใช้ ที่นำเข้ามาไว้ที่เซิร์ฟเวอร์ แต่ทางเราก็ไม่อนุญาตให้มี เว็บไซต์ผู้ใหญ่หรือเว็บโป๊, เว็บการพนันที่ผิดศิลธรรม, MP3 และ/หรือ โปรแกรมละเมิดลิขสิทธ์ทุกชนิด รวมถึง Emulator Rom , Hack , Crack มาอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ของ ThaihostNow.com หากทางทีมงานตรวจพบ ท่านจะถูกตัดออกจากการใช้บริการของเราทันที


อยู่ระหว่างทดสอบ FB : Plugin


ข้อตกลงการตอบคำถาม
- ในการชำระเงินกับผู้ให้บริการนั้น ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านเครื่องเอทีเอ็ม, การชำระด้วยบัตรเครดิต หรือการนำฝากผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร ผู้ให้บริการ จะถือว่าการชำระเงินนั้นเสร็จสมบูรณ์เมื่อ การตรวจสอบการชำระเงินเรียบร้อยแล้วและหาก ชำระด้วยเช็คเงินสด จะถือว่าการชำระเงินนั้นเสร็จสมบูรณ์เมื่อเมื่อเช็ดถูกขึ้นเงินเรียบร้อยแล้ว