คำถามที่พบบ่อย จาก Best Internet

Best Internet Service Solution Co., Ltd.

Best Internet Service Solution Co., Ltd


ตอบคำถามเกี่ยวกับบริการ

วิธีเข้าใช้งาน Remote Desktop

คุณสามารถเข้าใช้งานโปรแกรม Remote Desktop ได้ดังนี้
1.เรียกโปรแกรม Remote Desktop Connection โดยไปที่ Start ->All Programs->Accessories->Communications->Remote Desktop Connection
2.จะปรากฏหน้าต่างโปรแกรม Remote Desktop Connection ให้ท่านใส่ชื่อ computer ที่ทางเราให้ไป ในช่อง “Computer:”
3.ถ้าเป็นการเข้าใช้งานครั้งแรก จะโดนบังคับให้เปลี่ยนรหัสผ่าน โดยจะปรากฏหน้าจอดังนี้ 3.1 ให้กรอกรหัสผ่านที่ได้รับในช่อง “Old Password” และรหัสผ่านที่คุณต้องการตั้งใหม่ลงไปในช่อง “New Password:” และช่อง “Confirm New Password:” 3.2 เสร็จเรียบร้อยแล้วกด ปุ่ม “OK”


อยู่ระหว่างทดสอบ FB : Plugin


ข้อตกลงการตอบคำถาม
- ในการชำระเงินกับผู้ให้บริการนั้น ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านเครื่องเอทีเอ็ม, การชำระด้วยบัตรเครดิต หรือการนำฝากผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร ผู้ให้บริการ จะถือว่าการชำระเงินนั้นเสร็จสมบูรณ์เมื่อ การตรวจสอบการชำระเงินเรียบร้อยแล้วและหาก ชำระด้วยเช็คเงินสด จะถือว่าการชำระเงินนั้นเสร็จสมบูรณ์เมื่อเมื่อเช็ดถูกขึ้นเงินเรียบร้อยแล้ว