คำถามที่พบบ่อย จาก Best Internet

Best Internet Service Solution Co., Ltd.

Best Internet Service Solution Co., Ltd


ตอบคำถามเกี่ยวกับบริการ

Q. Control Panel คืออะไร ?

A : Control Panel คือระบบการจัดการคุณสมบัติต่างๆ ของโฮสติ้งของคุณ ซึ่งคุณสามารถทำการตั้งหรือปรับเปลี่ยนค่าต่างๆ กับโฮสติ้งของคุณได้ที่นี่ ตัวอย่างเช่น สร้างอีเมลล์ใหม่, เพิ่ม ลด ปรับแก้ User เป็นต้น


อยู่ระหว่างทดสอบ FB : Plugin


ข้อตกลงการตอบคำถาม
- ในการชำระเงินกับผู้ให้บริการนั้น ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านเครื่องเอทีเอ็ม, การชำระด้วยบัตรเครดิต หรือการนำฝากผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร ผู้ให้บริการ จะถือว่าการชำระเงินนั้นเสร็จสมบูรณ์เมื่อ การตรวจสอบการชำระเงินเรียบร้อยแล้วและหาก ชำระด้วยเช็คเงินสด จะถือว่าการชำระเงินนั้นเสร็จสมบูรณ์เมื่อเมื่อเช็ดถูกขึ้นเงินเรียบร้อยแล้ว