บริษัท เบสอินเทอร์เน็ตเซอร์วิสโซลูชั่น จำกัด
เลขที่ 7/89 ซอยพหลโยธิน24 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 02-9302622 086-3516678 โทรสาร 02-9302622 # 3